Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Tuyên bố Vận động thành lập Văn đoàn độc lập Việt Nam

DẠY VÀ HỌC. Ngày 3 tháng 3 năm 2014 tại Hà Nội, 61 nhà văn, nhà thơ, dịch giả, nhà nghiên cứu triết học, văn hóa, nhà nghiên cứu văn học, ngôn ngữ, tác giả kịch bản điện ảnh do nhà văn Nguyên Ngọc làm Trưởng Ban đã ký tuyên bố Vận động thành lập Văn đoàn độc lập Việt Nam. Toàn văn tuyên bố như sau:


Tuyên bố Vận động thành lập Văn đoàn độc lập Việt NamSau năm 1975, kết thúc một thời kỳ lịch sử kéo dài hơn trăm năm, đất nước cần một cuộc phục hưng dân tộc căn bản, mà nền tảng là phục hưng văn hóa. Tiếc thay công cuộc cần thiết và nghiêm trang ấy đã không diễn ra như mong đợi. Trái lại văn hóa Việt Nam ngày càng suy thoái nghiêm trọng, lộ rõ nguy cơ đánh mất những giá trị nhân bản căn cốt nhất, uy hiếp đến cả sự tồn vong của dân tộc.
Những người viết văn tiếng Việt không thể nói rằng mình hoàn toàn không có phần trách nhiệm về thực trạng đó. Một trong những chức năng quan trọng nhất của văn học là thức tỉnh lương tri và bồi đắp đạo đức xã hội. Trong bước ngoặt lớn này của lịch sử, văn học Việt Nam đã không làm đúng được vai trò của mình.

Văn chương Việt Nam yếu kém có nguyên nhân chủ quan trước tiên thuộc chính người cầm bút là sự thờ ơ đối với trách nhiệm xã hội, vô cảm trước thời cuộc, quan trọng hơn nữa là thiếu độc lập tư duy, từ đó mà tự hạn chế năng lực sáng tạo.

Về mặt khách quan, một xã hội như chúng ta đang có, trong đó các quyền tự do cơ bản của con người thực tế bị vi phạm trầm trọng, đương nhiên đè nặng lên tâm lý sáng tạo của người cầm bút, làm mờ nhạt và tắt lụi các tài năng. Quyền tự do sáng tác và tự do công bố tác phẩm đang là đòi hỏi sống còn của từng nhà văn và của cả nền văn học. Không có những quyền tự do tối thiểu đó thì không thể có một nền văn học đàng hoàng.

Một thể chế tổ chức đời sống văn học nặng tính quan liêu và bao cấp càng làm nặng nề thêm tình hình, đồng thời lại không tạo được mối liên kết lành mạnh giữa những người viết để nâng đỡ và thúc đẩy nhau trong công việc, hỗ trợ nhau trong khó khăn.

Trước tình cảnh kéo dài và nay đã trở nên cấp bách đó, chúng tôi, những người cầm bút ký tên dưới đây, quyết định vận động thành lập một tổ chức độc lập của các nhà văn viết bằng tiếng Việt ở trong nước và ngoài nước, lấy tên là Văn đoàn độc lập Việt Nam, với mong muốn góp phần tích cực xây dựng và phát triển một nền văn học Việt Nam đích thực, nhân bản, dân chủ, hiện đại, hội nhập với thế giới, có thể đóng vai trò tiền phong đúng như nó phải có trong sự nghiệp phục hưng văn hóa, phục hưng dân tộc mà lịch sử đang đòi hỏi.

Hoạt động của Văn đoàn độc lập Việt Nam nhằm vào những nhiệm vụ cụ thể sau đây:

-         Đoàn kết tương trợ giữa những người viết văn tiếng Việt trong và ngoài nước;

-         Tạo điều kiện nâng cao về nghề nghiệp, thúc đẩy sáng tạo cá nhân, khuyến khích đổi mới trong sáng tác và nghiên cứu phê bình văn học và ngôn ngữ;

-         Bảo vệ mọi quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng, hợp pháp của hội viên, đặc biệt là quyền tự do sáng tác và công bố tác phẩm, cũng như quyền tự do tiếp cận tác phẩm văn học của mọi người.

Văn đoàn độc lập Việt Nam là một tổ chức của xã hội dân sự, ái hữu nghề nghiệp, hoàn toàn độc lập đối với mọi hệ thống tổ chức và thiết chế trong và ngoài nước.

Điều lệ và Chương trình hành động cụ thể của Văn đoàn sẽ được hình thành và công bố trong quá trình vận động. Mọi liên lạc xin gửi về email: nhavandoclap@gmail.com

 Hà Nội ngày 3 tháng 3 năm 2014

 TM Ban vận động


Nguyên NgọcBAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP VĐĐLVN


    Nguyên Ngọc – nhà văn (Trưởng ban)
    Bùi Chát – nhà thơ
    Bùi Minh Quốc – nhà thơ
    Bùi Ngọc Tấn – nhà văn
    Chân Phương – nhà thơ, dịch giả (Hoa Kỳ)
    Châu Diên – nhà văn, dịch giả
    Dạ Ngân – nhà văn
    Dư Thị Hoàn – nhà thơ
    Dương Thuấn – nhà thơ
    Dương Tường – nhà thơ, dịch giả
    Đặng Tiến – nhà nghiên cứu phê bình (Pháp)
    Đặng Văn Sinh – nhà văn
    Đoàn Lê – nhà văn
    Đoàn Thị Tảo – nhà thơ
    Đỗ Lai Thúy – nhà nghiên cứu phê bình văn học
    Đỗ Trung Quân – nhà thơ
    Giáng Vân – nhà thơ
    Hà Sĩ Phu – nhà văn
    Hiền Phương – nhà văn
    Hoàng Dũng – nhà nghiên cứu ngôn ngữ
    Hoàng Hưng – nhà thơ, dịch giả
    Hoàng Minh Tường – nhà văn
    Lê Hoài Nguyên – nhà thơ
    Lê Minh Hà – nhà văn (CHLB Đức)
    Lê Phú Khải – nhà văn
    Lưu Trọng Văn – nhà văn
    Mai Sơn – nhà văn, dịch giả
    Mai Thái Lĩnh – nhà nghiên cứu triết học, văn hóa
    Nam Dao – nhà văn (Canada)
    Ngô Thị Kim Cúc – nhà văn
    Nguyễn Bá Chung – nhà thơ (Hoa Kỳ)
    Nguyễn Duy – nhà thơ
    Nguyễn Đức Dương – nhà nghiên cứu ngôn ngữ
    Nguyễn Đức Tùng – nhà thơ, nhà phê bình văn học (Canada)
    Nguyễn Huệ Chi – nhà nghiên cứu văn học
    Nguyễn Quang Lập – nhà văn
    Nguyễn Quang Thân – nhà văn
    Nguyễn Quốc Thái – nhà thơ
    Nguyễn Thị Hoàng Bắc – nhà thơ (Hoa Kỳ)
    Nguyễn Thị Thanh Bình – nhà văn (Hoa Kỳ)
    Phạm Đình Trọng – nhà văn
    Phạm Nguyên Trường – dịch giả
    Phạm Vĩnh Cư – nhà nghiên cứu văn học, dịch giả
    Phạm Xuân Nguyên – nhà phê bình văn học, dịch giả
    Phan Đắc Lữ – nhà thơ
    Phan Tấn Hải – nhà văn (Hoa Kỳ)
    Quốc Trọng – tác giả kịch bản điện ảnh
    Thùy Linh – nhà văn
    Tiêu Dao Bảo Cự – nhà văn
    Trang Hạ – nhà văn, dịch giả
    Trần Đồng Minh – nhà nghiên cứu văn học
    Trần Huy Quang – nhà văn
    Trần Kỳ Trung – nhà văn
    Trần Thùy Mai – nhà văn
    Trịnh Hoài Giang – nhà thơ
    Trương Anh Thụy – nhà văn (Hoa Kỳ)
    Võ Thị Hảo – nhà văn
    Vũ Biện Điền – nhà văn (Nhật Bản)
    Vũ Thế Khôi – nhà nghiên cứu văn học, dịch giả
    Vũ Thư Hiên – nhà văn (Pháp)
    Ý Nhi – nhà thơProclamation

of the Committee to Promote the Founding of the

League of Independent Vietnamese Writers


After 1975, the end of a hundred-year history of war, our country was in need of a substantial cultural renaissance. Unluckily, this grave and urgent rebirth did not happen as expected. On the contrary, Vietnamese culture has evolved from bad to worse, and appears to be in danger of losing the most basic humanistic values. This shortcoming threatens the survival of our nation.

Vietnamese writers must admit that they are partly responsible for this state of affairs. Among literature’s many important functions is to awaken the conscience and to raise the morale of the nation. At this great turning point of history, Vietnamese literature is not realising its true role.

The weakness of Vietnamese literature is rooted in the indifference of its writers to their social responsibilities, their insensitivity concerning daily events, and, most importantly, their lack of independent thinking, which has also limited their creative capabilities.

In a society like ours, where basic freedoms have been severely limited, it is difficult for writers to speak clearly and forcefully about the conditions of life in society. This limitation blurs and confuses expression; ultimately, it extinguishes art entirely. The freedom to create and publish literary works is a life-or-death necessity, not only for writers as individuals but also for the health of Vietnamese literature. Without minimal rights to free expression, our literary lives will never be adequate.

Literary institutions ruled by bureaucracy and mendacity suffocate the literature they presume to support. They also suppress healthy communication between writers and their ability of offer mutual assistance, both in their private lives and their artistic production.

In response to this longstanding but urgent situation, we, the undersigned writers, resolve to organise a committee for the founding of an independent institution of Vietnamese writers, both inside and outside the country. To be called The League of Independent Vietnamese Writers, this new institution seeks to promote a true, humanistic, and democratic literature, modern and responsive to globalisation. As demanded by history, we must act as pioneers in the creation of a national cultural renaissance.

Activities of The League of Independent Vietnamese Writers will focus on following:

-         To improve solidarity and assistance among writers inside and outside the country;

-         To bring forth conditions for professional amelioration, to advance and promote individual creation, and to encourage innovation in creative writing as well as literary criticism and linguistic studies;

-         To defend all legitimate materialistic and spiritual interests of its members, especially the freedom to write and publish, as well as the promotions of easy and complete access to literature by the reading public.

-         The League of Independent Vietnamese Writers is an organisation belonging to civil society. Dedicated to professional solidarity, it is completely independent of any other organisations existing inside and outside the country.

The detailed statutes and programme of the League will be set up and made public in the process of establishing of the league. Our email is: nhavandoclap@gmail.comHà Nội, March 3rd, 2014

On behalf of the Promotion Committee

Nguyên Ngọc


The Committee to Promote

THE LEAGUE OF INDEPENDENT VIETNAMESE WRITERS

    Nguyên Ngọc – writer (Chief of the Committee)
    Bùi Chát – poet
    Bùi Minh Quốc – poet
    Bùi Ngọc Tấn – writer
    Chân Phương – poet, translator (USA)
    Châu Diên – writer, translator
    Dạ Ngân – writer
    Dư Thị Hoàn – poet
    Dương Thuấn – poet
    Dương Tường – poet, translator
    Đặng Tiến – literary critic and researcher (France)
    Đặng Văn Sinh – writer
    Đoàn Lê – writer
    Đoàn Thị Tảo – poet
    Đỗ Lai Thúy – literary critic and researcher
    Đỗ Trung Quân – poet
    Giáng Vân – poet
    Hà Sĩ Phu – writer
    Hiền Phương – writer
    Hoàng Dũng – linguist
    Hoàng Hưng – poet, translator
    Hoàng Minh Tường – writer
    Lê Hoài Nguyên – poet
    Lê Minh Hà – writer (Germany)
    Lê Phú Khải – writer
    Lưu Trọng Văn – writer
    Mai Sơn – writer, translator
    Mai Thái Lĩnh – philosophy and culture researcher
    Nam Dao – writer (Canada)
    Ngô Thị Kim Cúc – writer
    Nguyễn Bá Chung – poet (USA)
    Nguyễn Duy – poet
    Nguyễn Đức Dương – linguist
    Nguyễn Đức Tùng – poet, literary critic (Canada)
    Nguyễn Huệ Chi – literature researcher
    Nguyễn Quang Lập – writer
    Nguyễn Quang Thân – nhà văn
    Nguyễn Quốc Thái – poet
    Nguyễn Thị Hoàng Bắc – poet (USA)
    Nguyễn Thị Thanh Bình – writer (USA)
    Phạm Đình Trọng – writer
    Phạm Nguyên Trường – translator
    Phạm Vĩnh Cư – literature researcher, translator
    Phạm Xuân Nguyên – literary critic and translator
    Phan Đắc Lữ – poet
    Phan Tấn Hải – writer (Hoa Kỳ)
    Quốc Trọng – screenplay writer
    Thùy Linh – writer
    Tiêu Dao Bảo Cự – writer
    Trang Hạ – writer, translator
    Trần Đồng Minh – literature researcher
    Trần Huy Quang – writer
    Trần Kỳ Trung – writer
    Trần Thùy Mai – writer
    Trịnh Hoài Giang – poet
    Trương Anh Thụy – writer (USA)
    Võ Thị Hảo – writer
    Vũ Biện Điền – writer (Japan)
    Vũ Thế Khôi – literature researcher, translator
    Vũ Thư Hiên – writer (France)
    Ý Nhi – poet

Nguồn: Blog QueChoa


Video yêu thích 
http://www.youtube.com/user/hoangkimvietnam

Trở về trang chính

Hoàng Kim, hoangkim, hoangkimvietnam, Ngọc Phương NamChào ngày mới Thung dung, Dạy và học, Cây Lương thực, Tin Nông nghiệp Việt Nam, Food Crops, Cassava in Vietnam, Khát khao xanh, Dayvahoc, Học mỗi ngày,  Danh nhân Việt , Food Crops News, Điểm chính, CNM365, Kim LinkedIn, KimTwitter, KimFaceBook  Đọc lại và suy ngẫm, Việt Nam tổ quốc tôi, Tình yêu cuộc sống Thơ cho con 
 
Đăng nhận xét