Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Bàn thờ Tổ tiên ngày Tết


DẠY VÀ HỌC. Chăm chút bàn thờ Tổ tiên ngày Tết là công việc mà mọi gia đình Việt Nam đều rất coi trọng. Thờ phụng tổ tiên ông bà, hiếu kính cha mẹ là trách nhiệm và nhu cầu tình cảm có tính luân lý đối với mọi người Việt Nam. Đây là đạo nhà, tín ngưỡng gốc của người Việt được tất cả mọi tôn giáo đồng thuận. Mở rộng ra là sự tín ngưỡng, thờ phụng đối với những người "lập đức, lập công và lập ngôn" , có đức lớn với nhân loại, có công với nước và quê hương xứ sở, khuyến thiện và dạy chân thiện mỹ cho dân chúng. Mức độ tuỳ tự do tín ngưỡng và đức tin của mỗi người theo luật pháp Việt Nam. Trang Dạy và học dẫn nguồn của báo Kiến thức Bài trí bàn thờ Tổ tiên ngày Tết thế nào cho đúng? và thu thập thông tin liên quan nhằm giúp bạn chăm chút tốt hơn bàn thờ Tổ tiên ngày Tết. (Ảnh minh hoạ là sự bài trí bàn thờ của anh Nguyễn Quốc Toàn : Phía trên là ba chữ Thanh Thận Cần do vua Minh Mệnh phê tặng cụ thượng thư Nguyễn Quốc Hoan, thân phụ ông tiến sĩ Nguyễn Quốc Thành. Blog Bulukhin bài Thiên Di)

Bài trí bàn thờ Tổ tiên ngày Tết thế nào cho đúng?

Cách bày bài vị trên bàn thờ

Phong thuỷ: Cách sắp xếp bàn thờ

Phong thủy: Kích thước của bàn thờ

Phong thủy: Đặt bàn thờ cho nhà chật

Bàn thờ tổ tiên ngày Tết (Báo Mới.com)

Đăng nhận xét