Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

Chung sức giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt


DẠY VÀ HOC. Tiếp tục vận động quyên góp hổ trợ đồng bào miền Trung.
Học tốt hơn, dạy tốt hơn, tận tình hơn nữa dạy học từ xa, khuyến học ,...
Tuyển chọn phát triển giống mới , kỹ thuật canh tác thích họp cho vùng
Khắc phục lũ lụt miền Trung kiến nghị soát xét kế hoạch ngắn, trung, dài hạn
Đăng nhận xét