Thứ Hai, 22 tháng 3, 2010

Góc nhìn.net bài vở, tranh ảnh, ca khúc biểu dương văn hóa Việt Nam

DẠY VÀ HỌC Sách hay là những người bạn tốt.
Góc nhìn.net có các bài hay về văn hóa Việt.


Tranh số 5 (tranh) / Bùi Xuân Phái;
Thơ thế kỷ 21 (thơ) / Chế Lan Viên
Năm khai sinh Lâm Ấp (nc) / Đào Duy Anh
Đông Sơn là bản địa (3) (nc) / Hà Văn Phùng
Có chữ Việt cổ... (nc) / Hà Văn Tấn
Đợi thơ (thơ) / Hồ Dzếnh
Chữ lửa, chữ nòng nọc (nc) / Hồ Lê
Khóc Bằng Phi (thơ) / Khuyết danh
Thân (thơ) / Lê Giang Trần
Ký một giấc mộng (truyện) / Lê Thánh Tông
Chăm Cau, Chăm Dừa (nc) / Lương Ninh
Tái một dê cỏn (ký) / Nguyễn Duy
Bạn đến chơi nhà (thơ) / Nguyễn Khuyến
Bức tranh (truyện) / Song Linh
Ngữ pháp Việt, Thái (nc) / Thu Tứ
Văn hóa trong cách ăn (ký) / Tô Hoài
Xuân, Đông và hoa đào (thơ) / Trần Mộng Tú
Manh mối chữ Việt cổ (nc) / Trần Văn Giàu
Lại thư nhà (1) (truyện) / Võ Phiến
(chi tiết các bài đọc tại đây)
Đăng nhận xét