Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2009

Luận về chữ HọcHọc cách làm sạch cơ thể khi tắm rửa gọi là HỌC KỲ.

Học những điều vô ích, phí thời gian tiền của gọi là HỌC PHÍ.

Học những điều bậy bạ vô bổ, không đúng chỗ gọi là HỌC BẠ.

Học cách trò chuyện trong giao tiếp gọi là HỌC TRÒ.

Học cách gia giảm như nếm thức ăn, thức uống gọi là HỌC VỊ.

Học cách dậy đúng giờ, chống ngủ gà ngủ gật gọi là HỌC THỨC.

Học cách phân biệt đúng sai, tránh mua nhầm đồ giả gọi là HỌC GIẢ.

Người già noi gương tốt học tập cho con cháu gọi là HỌC CỤ.

Bảy điều cần (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, dũng, liêm) mà không học gọi là THẤT HỌC.

Học đang vô, đang tuổi học mà không chịu học, gọi là VÔ HỌC.

Học dài dài "dạy không biết chán, học không biết mỏi" gọi là TRƯỜNG HỌC.

Học cách bài bác cái dở, cái xấu gọi là BÁC HỌC.


(Sưu tầm từ Blog Zikzak - có cải biên)
Đăng nhận xét