Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

Bài học quý Chất lượng cuộc sống

 

DẠY VÀ HỌC  Chào ngày mới! Bài học quý trên VTV2 VTV3, Truyền hình Vĩnh Long  Chất lượng cuộc sống: Tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu , Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp phụ nữ cùng với nhiều thông tin quý rất hay cần đọc . Sức khỏe và tri thức hiểu biết là nền tảng của hạnh phúc.(Đón xem bài mới hôm nay Chủ nhật trên VTV2 lúc 13g00 về chăm sóc sức khỏe)   


Đăng nhận xét