Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Lời yêu thương

Khoác thêm tấm áo trời se lạnh
Đông tàn xuân đến đó rồi em
Phúc hậu mỗi ngày chăm việc thiện
Yêu thương xa cách hóa gần thêm

Loving word
Wearing sweater when it's rather cold.
Winter comes to an end ,and early Spring is coming.
Everyday, we care good deeds kindly.
Distant love turn out to be close together.
HK
Video yêu thích
QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG
Quatangcuocsong


VOA LEARNING ENGLISH AGRICULTURE REPORT
Hình thu nhỏ
Diseases Attack Cassava Crops in East and Central A…
Hình thu nhỏ
Debating How to Fight Hunger in Africa
Hình thu nhỏ
Simple Machines Make Life Easier for Poor Farmers

Nghe VOA Special English 
Nghevoa.blogspot.com là trang web luyện nghe tiếng anh thông qua giáo trình voa special english. Với trang web này, bạn sẽ được học tiếng anh đa dạng liên quan đến tiếng anh kinh tế, tiếng anh giáo dục, tiếng anh phổ thông, tiếng anh công nghệ, tiếng anh nông nghiệp, tiếng anh y tế. Ngoài ra bạn sẽ được cung cấp 1 vốn từ vựng tiếng anh phong phú liên qua đến các vấn đề trên..
VOA Special English Economics Report:(luyện nghe tiếng anh kinh tế)

voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20
VOA Special English Technology Report:(luyện nghe tiếng anh công nghệ)
voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20
VOA Special English General Interest:(luyện nghe tiếng anh về sở thích hàng ngày)
voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20
VOA Special English Agriculture Report:(luyện nghe tiếng anh nông nghiệp)
voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20
VOA Special English Education Report:(luyện nghe tiếng anh giáo dục)
voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20
VOA Special English Health Report:(luyện nghe tiếng anh y tế sức khỏe)
voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20
Video yêu thích
http://www.youtube.com/user/hoangkimvietnam

Trở về trang chính  
Hoàng KimNgọc Phương NamThung dungDạy và họcCây Lương thựcHọc mỗi ngàyDanh nhân 
ViệtFood Crops News KimTwitter, KimFaceBookfoodcrops.vn
Đăng nhận xét