Thứ Năm, 9 tháng 10, 2008

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và họcDAYVAHOC A short course in behavioral economics (Edge 1-10-08) Bạn hãy ghé thăm một lớp học của Mỹ tại đây http://www.edge.org/documents/archive/edge259.html#shortcourse. Bạn sẽ hình dung được về chương trình, bài giảng, cách tổ chức một lớp học và cách đưa bài học lên mạng của một nhóm giáo sư kinh tế Đại học Mỹ. Với lối dạy và học tiên tiến: lấy người học làm trung tâm, học để làm, xoáy sâu vào thực tiễn, thầy và trò đều nổ lực cố gắng. Chúng ta sẽ hiểu vì sao nhiều trường đại học Mỹ nằm ở tốp dẫn đầu thế giới.
Đăng nhận xét