Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm

phuong phap day hoc

DẠY VÀ HỌC Ngày nay, lĩnh vực học thuật đang có những bước phát triển đột phá trên toàn cầu. Ở Việt Nam việc áp dụng phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm là cách dạy học mang tính khoa học, tích cực đang ngày càng được quan tâm cải tiến cho phù hợp với điều kiện của nước ta  nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng tốt hơn cho thực tế sản xuất ( hình ảnh minh họa cho phương pháp dạy học).

Phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm được dựa trên 14 nguyên tắc sau:
 1. Người học thành công là người có thể diễn đạt tri thức đã học một cách hệ thống và chặt chẽ.
 2. Người học thành công là người biết liên hệ giữa cái mới và cái đã biết một cách có ý nghĩa.
 3. Người học thành công là người khéo kết hơp các phương pháp khác nhau để đạt đến mục tiêu.
 4. Các hoạt động trí tuệ và tư duy sáng tao, khoa học cần chiến lược hổ trợ, tuyển chọn, theo dõi.
 5. Hoạt động học tập chịu ảnh hưởng bởi văn hoá, trình độ công nghệ, phương pháp giảng dạy.
 6. Hoạt động học tập chịu sự chi phối chặt chẽ bởi môi trường, xã hội, và kỹ năng người học.
 7. Học được gì và bao nhiêu phụ thuộc vào động cơ hoc tập của người học. Động cơ này phụ thuộc trạng thái tình cảm, sở thích, mục đích học tập và thói quen suy nghĩ của người học.
 8. Khả năng sáng tạo, óc tò mò, thói quen tìm tòi suy nghĩ rất quan trọng đối với động cơ học tập.
 9. Mỗi người có khả năng và cách học tập riêng phụ thuộc kinh nghiệm và yếu tố di truyền.
 10. Thầy hướng dẫn rất cần giúp người học có động cơ học tập đúng và nỗ lực đúng phương pháp.
 11. Học những vấn đề phức tạp rất cần thông tin và kinh nghiệm để đạt hiệu quả cao.
 12. Sự học cần diễn ra phù hợp với lứa tuổi, thể chất, trí tuệ, tình cảm và bối cảnh xã hội.
 13. Học tập sẽ đạt hiệu quả nếu quan tâm đầy đủ đến ngôn ngữ, văn hóa, xã hội của người học.
 14. Đánh giá quá trình học tập, đặt ra tiêu chuẩn cao hợp lý là không thể thiếu trong dạy và học.

  Nguồn: http://user4.inet.vn/

  Trở về trang chính
  CÂY LƯƠNG THỰC
  ; FOOD CROPS
  Dạy và học ĐHNLHCM
  Dạy và học BlogtiengViet
  Gia đình nông nghiệp
  NGỌC PHƯƠNG NAM, DẠY VÀ HỌC

Không có nhận xét nào: