Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

Khai bút xuân sang mừng hạnh phúc

Mùa xuân đầu tiên

Nhạc và lời Văn Cao
Trình bày Thanh ThúyKhai bút xuân sang mừng hạnh phúc

Ngày mới xuân sang niềm hạnh phúc
Yêu thương thanh thản sống thung dung
An nhiên phúc hậu chăm điều thiện
Vui giữa thiên nhiên với bạn hiền

Hoàng Kim
Đăng nhận xét